РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:54 02.11.2021

Одржан састанак у оквиру регионалног пројекта „Платформа за запошљавање и социјална питања“

Инспекторат Републике Српске домаћин је радног састанка који се одржава 01.-03. новембра 2021. године у оквиру регионалног пројекта "Платформа за запошљавање и социјална питања" ESAP 2 у земљама Западног Балкана. Пројекат проводи Међународна организација рада (ILO) уз подршку Европске комисије и Савјета за регионалну сарадњу.

Састанку присуствују инспектори рада из Републике Србије и Републике Црне Горе, као и представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Савеза синдиката Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске и Пореске управа Републике Српске.

Првог дана састанка присутни су имали прилику да се упознају са улогом, позицијом и надлежностима Инспектората Републике Српске, са акцентом на Сектор инспекције рада и заштите на раду. У оквиру одржаних презентација представљени су модели планирања и извјештавања у инспекцијском надзору који се користе у Инспекторату Републике Српске, законска регулативе из области рада и заштите на раду, улога Пореске управе Републике Српске у сузбијању непријављеног рада, као и сарадња Инспектората Републике Српске са Савезом синдиката Републике Српске и Унијом удружења послодаваца Републике Српске, као социјалним партнерима.

Другог дана посјете организован је теренски рад гдје су инспектори рада из Републике Србије и Републике Црне Горе, присуствовали конкретним инспекцијским контролама послодаваца у области радних односа, заштите на раду и интегрисаног инспекцијског надзора. Крајњи циљ ове сарадње је да се кроз размјену стручних искустава и пракси у примјени закона унаприједи рад контролних органа, чиме се директно доприноси и побољшању привредног амбијента у којем послују привредни субјекти, а што за резултат има и унапређење положаја радника и већу заштиту радничких права.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh