РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:03 26.07.2019

Одржана Конференција о збрињавању нуспроизвода животињског поријекла

Републички ветеринарски инспектори учествовали су на конференцији под називом "Збрињавање нуспроизвода животињског поријекла у Републици Српској" која је одржана 24.07.2019. године у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Значај контролисаног збрињавања отпада животињског поријекла је вишеструк - заштита јавног здравља, заштита здравља животиња, те заштита животне средине. Сходно томе надлежне институције, међу којима је и Инспекторат Републике Српске раде на рјешавања проблема збрињавања нуспроизвода животињског поријекла на адекватан начин.

Љиљана Гојић, главни републички ветеринарски инспектор у склопу конференције одржала је презентацију на тему организација ветеринарске инспекције у Републици Српској, са посебним освртом на спремност ветеринарске испекције у спровођењу службених контрола у области нуспроизвода животињског поријекла.

Поред епидемиолошких и епизоотиолошких разлога, збрињавање нуспроизвода има значај и за економску исплативост, испуњавање услова за приступање Европској унији, међународну трговину и друго. С обзиром да у Републици Српској не постоје адекватна инфраструктура за збрињавање животињски отпад, тренутно комунална предузећа исти одлажу на депонијама, те би изградња модерне кафилерије у потпуности ријешила проблем свих типова отпада животињског поријекла у Републици Српској. Учешће на конференцији узели су и представници локалних заједница, општина и градова, те потенцијалних инвеститора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh