РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:00 13.12.2016

Почетак реализације успостављања информационог система за интероперабилност у Босни и Херцеговини

Предраг Томић, директор Инспектората Републике Српске присуствовао је 12. децембра 2016. године састанку који је одржан у Сарајеву поводом почетка реализације активности на успостављању информационог система за интероперабилност у Босни и Херцеговини, а који се реализује у оквиру пројекта "Унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања- ICIS".

ICIS пројекат од 2012. године уз помоћ Шведске агенције за међународни развој (SIDA) имплементирају Свјетска банка и ентитетски инспекторати-Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске и Федерална управа за инспекцијске послове (FUZIP).

Током састанка сумиране су бројне активности које су већ реализоване у оквиру овог пројекта, као што су набавка опреме за инспекцијски надзор, професионално усавршавање кадрова путем обука и студијских посјета, унапређењу инспекцијских методологија, израда концепта инспекцијских контрола заснованих на анализи и процјени ризика и друго.

Такође, презентоване су и активности планиране у сљедећем периоду на успостављању интероперабилног информационог система, од конкретних корака у вези са имплементацијом, развоја softwarea, инсталације опреме, као и обуке за кориштење новог softwarea, до правних оквира за успоставу интероперабилности.

Успостављањем Информационог система за интероперабилност омогућиће се електронска повезаност и унапређење система размјене информација и података између институција у Републици Српској и Босни и Херцеговини, што ће вишеструко допринијети унапређењу инспекцијског надзора.

Инспекторат Републике Српске у свакодневном раду има потребу за приступом базама података других институција, а у циљу управљања ризицима у планирању инспекцијског надзора, док кроз свој рад располаже бројним информацијама које могу бити од користи другим институцијама. У том смислу електронска повезаност између институција омогућиће да се подаци размјењују на брз, благовремен, поуздан и сигуран начин уз обезбијеђену повјерљивост и интегритет података у складу са правилима информационе безбиједности.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh