РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:03 27.11.2019

Почињу сезонска снижења, потрошачи информишите се о својим правима

Имајући у виду да нам у наредном периоду предстоје празнични дани за које су карактеристичне различите акције и снижења у продајним објектима, републичка тржишна инспекција позива потрошаче да уколико уоче било каква кршења потрошачких права, исто пријаве најближој градској, општинској или републичкој инспекцији.

Производ на распродаји или снижењу треба бити јасно и видљиво означен цијеном прије и цијеном током распродаје или снижења. Ако је проценат снижења цијена објављен у распону (нпр. од 5-15%), највећи проценат снижења треба да се односи најмање на једну петину вриједности свих производа на распродаји.

Такође и производ на акцијској продаји мора бити јасно, видљиво и читко означен ријечима "акција" или "акцијска продаја", а поред цијене производа на акцијској продаји мора бити истакнута и цијена остварена у редовној продаји.

Тржишни инспектори свакодневно контролишу да ли трговци уредно истичу цијене производа, да ли цијене које су истакнуте на роби одговарају цијенама формираним и евидентираним у пословним књигама и да ли се по истим врши продаја робе. У оквиру редовних контрола провјерава се и да ли се трговци приликом оглашавања снижења и акција придржавају законом прописаних правила.

Скрећемо пажњу потрошачима и да се у складу са Законом о заштити потрошача у Републици Српској, између осталог обмањујућом пословном праксом трговца сматра описивање производа ријечима гратис, бесплатно, без накнаде или другим ријечима сличног значења, ако је потрошач дужан да сноси било какав трошак, осим неизбјежног трошка јављања на оглас и преузимања, односно доставе производа.

Апелујемо на потрошаче да се информишу о својим потрошачким правима, јер је често непознавање закона основни разлог зашто остају ускраћени за своја права. Едукован потрошач је најбоље заштићен потрошач. Грађани могу и требају да заједно са контролним органима дјелују на тржишту и укажу привредним субјектима на пропусте у раду.

Мисија Инспектората је да својим радом створи позитивну атмосферу за оснаживање потрошача и потрошачке културе. Чињеница да се сви грађани Републике Српске у свакодневном животу у различитим областима налазе у улози потрошача, показује колико је заштита потрошачких права широка и комплексна област.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh