РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:14 06.02.2018

Појачана контрола изнајмљивања станова и апартмана

У циљу сузбијања обављања нерегистроване дјелатности пружања услуга смјештаја, републичка тржишна инспекција је на основу информација достављених од других органа и путем реклама објављених на интернет страницама и огласима о издавању апартмана и соба, по принципу стан на дан, у протеклим данима вршила појачан надзор у оквиру којег је до сада извршено 106 контрола.

У току контрола и након проведеног надзора, 54 субјеката су се регистровала за обављање ове дјелатности, за 16 субјеката је остављен рок за регистрацију, 24 странке су у потпуности одустале од изнајмљивања, док је у 12 случајева утврђено да бројеви наведени у огласима нису активни и да преко њих није ни могуће извршити резервацију апартмана.

С обзиром да су створене законске претпоставке за пружање оваквих врста угоститељских услуга, желимо нагласити да циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире.

У 2017. години објављен је нови Закон о угоститељству којим је прописано да поједине врсте угоститељских услуга може пружати и физичко лице које није регистровано као предузетник, под условима прописаним овим законом. Наиме, физичко лице може да обавља угоститељске услуге смјештаја у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, без регистрације, код надлежног органа јединице локалне самоуправе, али под условом да закључи уговор о пружању услуга са туристичком организацијом, туристичком агенцијом или другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну дјелатност. Физичко лице које пружа ове услуго дужно је да уговор о пружању услуга достави Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге ради његовог евидентирања.

Апелујемо на физичка лица која пружају овакве врсте услуга да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру легализације, јер ће инспектори предузимати све расположиве мјере како би сузбили нерегистровано обављање дјелатности, које представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh