РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:20 23.10.2019

Појачана контрола лица која нуде робе и услуга на интернету

У оквиру акције сузбијања нелегалног рада и сиве економије, републичка тржишна инспекција је протекле седмице извршила 55 контрола субјеката који су нудили различите услуге путем интернета, на огласним странама и друштвеним мрежама.

Контролом су обухваћени субјекти широм Републике Српске (Петрово, Брод, Добој, Србац, Бања Лука, Пале, Зворник, Требиње и други) који су обаљали различите дјелатности: аутолимарска, аутомеханичарска, трговинска, туристичка, угоститељска. Контролисана лица су поред услужних дјелатности, оглашавала трговину разноврсном робом као што је рачунарска опрема, намјештај, козметика, ситни кућански апарати, накит и слично.

Циљ инспекције није кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире. Процедуру регистрације извршило је 16 субјеката, 17 поступака регистрације је у току, а четири субјекта који су били регистровани за другу дјелатност извршиће дорегистрацију за дјелатност интернет трговине. За 18 лица која нису покренула процедуру регистрације, изречена је мјера забране обављања дјелатности, чије кршење је кажњиво законом.

Апелујемо на лица која пружају овакве врсте услуга да не чекају долазак инспектора, већ да самостално покрену процедуру легализације свог рада. Инспектори ће предузимати све расположиве мјере како би сузбили нерегистровано обављање дјелатности, које представља нелојалну конкуренцију субјектима који легално раде и измирују обавезе према радницима и држави.

Подсјећамо да је републичка тржишна инспекција истовјетну акцију, са истим циљем, реализовала у току године и у сарадњи са инспекторима Пореске управе Републике Српске у оквиру које је извршено преко 180 заједничких контрола. Због обављања дјелатности која није регистрована изрицане су санкције физичким лицима која су обављала различите дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила, угоститељство и слично.

Такође, позивамо и потрошаче да не користе услуге физичких лица која нелегално раде, представљају велики потрошачки ризик и наносе штету цијелој привреди. За услугу или производ купљен од физичког лица на друштвеним мрежама и огласним страницама не постоји могућност рекламације, подношења жалбе или враћања новца. У таквим околностима постоји ризик да се услуге пружају у неадекватним условима, упитна је стручност тих лица, поријекло, састав и исправност производа, јер је ријеч о роби која није прошла потребну контролу.

Имјући у виду опредјељеност овог органа да се у дијелу својих надлежности максимално ангажује на сузбијању сиве економије, рад инспектора организован је у поподневним смјенама, у радне дане, али и дане викенда, као и путем координисаног дјеловања различитих инспекцијских сектора. У оквиру викенд акција републичка тржишна инспекција је вршила заједнички координисане контроле са инспекцијом за храну и ветеринарском инспекцијом, гдје је у 37 извршених контрола издато шест рјешења о отклањању неправилности и изречено 12 новчаних казни.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh