РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:19 11.11.2019

Појачана контрола месних прерађевина при увозу

Републичка инспекција за храну је у току редовног прегледа пошиљки хране при увозу, у протеклих мјесец дана забранила увоз три пошиљке месних прерађевина у количини од преко једне тоне, јер је утврђено да исте не испуњавају прописане услове квалитета.

Ријеч је о производу димљени пилећи делукс филе произвођача МИС Глобус Скопље, Македонија код којег је анализама утврђен мањи садржај укупних протеина од прописаног, те двије пошиљке Зимске саламе произвођача Пик Врбовец, за које је утврђено да не испуњавају услове у погледу рН вриједности. Лабораторијским анализама ове групе производа испитују се параметри квалитета и здравствене исправности, као што су садржај укупних протеина, укупни фосфати, додати фосфати, присуство тешких метала, садржај бјеланчевина и слично.

Наведене пошиљке нису представљале ризик за здравље људи, али својим квалитетом нису испуњавале прописане услове за прометовање на тржишту, те је надлежна инспекција у циљу заштите права потрошача и домаћег тржишта забранила увоз спорних производа.

С обзиром да је и у претходном периоду, односно у току августа мјесеца, забрањен увоз још једне пошиљке димљеног пилећег делукс филеа произвођача МИС Глобус Скопље у количини од 884 килограма, такође због смањеног садржаја укупних протеина, што укупно чини четири пошиљке у последња три мјесеца, надлежне инспекције ће због идентификованог ризика појачати контролу месних прерађевина.

Инспекција за храну ће приликом увоза појачати контролу и узорковање месних прерађевина ради испитивања микробиолошке исправности и квалитета, док ће се у унутрашњем промету у координацији са ветеринарском инспекцијом вршити контрола у складиштима увозника и малопродаји. Квалитативна својства производа морају одговарати декларисаним својствима, јер се у супротном исто може сматрати обманом потрошача.

Циљ инспекцијског надзора у области хране је правовременим идентификовањем ризика и предузимањем прописаних мјера спријечити да се на тржишту налази храна која није задовољавајућег квалитета.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh