РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

18:11 13.02.2015

Потписан уговор о пружању консултантских услуга у оквиру ИЦИС пројекта

малаВршилац дужности директора Инспектората Републике Српске, Предраг Томић и директор Федералне управе за инспекцијске послове, Ибрахим Тирак потписали су 11.02.2015. године у Бањалуци са Цезаром Кордова, представником консултантске куће Јацобс, Цордова & Ассоциатес" уговор о пружању консултантских услуга у оквиру пројекта Унапређење инвестиционог окружења и институционално јачање- ИЦИС".

Пројекат се састоји од два дијела, од којих се први односи на ентитет Републику Српску и Брчко дистрикт БиХ, а други на ентитет Федерацију БиХ и заједничке институције Босне и Херцеговине. Сваки појединачни дио пројекта састоји се од сљедећих компоненти: успостављање система за размјену података и информација, реформа инспекција кроз унапређење квалитета рада инспекцијских органа и редизајнирање и поједностављивање процедура оснивања и гашења предузећа.

Инспекторат Републике Српске води другу компоненту пројекта која предвиђа даље јачање капацитета Инспекцијског система Републике Српске увођењем система континуиране обуке инспектора, стандарда и методологија инспекцијског надзора, системског приступа у размјени података, боље функционалне повезаности са одјељењима за инспекцијске послове у јединицама локалних самоуправа, те боље повезаности са приватним сектором и грађанима.

С обзиром да је један од стратешких циљева Инспектората континуиран рад на унапређењу инспекцијског система у Републици Српској, средства из овог пројекта намијењена су за набавку опреме за инспекцијски надзор, едукацију инспектора и унапређење процедура рада. Коришћењем ефеката синергије и системом заједничких контрола настоји се смањити оптерећеност субјекта контроле како би своју дјелатност могли обављати несметано, обезбјеђује се боља искориштеност ресурса, што доприноси повећавању квалитета контрола због комплексности и сљедливости инспекцијског надзора.

Кроз дио пројекта који се односи на интероперабилност, а који воде Агенција за информационо друштво Републике Српске и Сектор за информационе технологије Генералног секретаријата Владе Републике Српске, омогућиће се електронска повезаност и размјена података између институција, што ће Инспекторату бити од велике користи, с обзиром да у редовном раду имамо потребу за приступом регистрима и базама података других институција као што су Пореска управа РС, Министарства, АПИФ и друге.

Пројекат се финансира неповратним средствима Шведске агенције за међународни развој (СИДА).

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh