РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:37 07.11.2016

Потписан уговор о реализацији Информационог система за интероперабилност

Директор Инспектората Републике Српске, Предраг Томић, директор Федералне управе за инспекцијске послове, Анис Ајдиновић и представник конзорцијума фирми JV Lanaco d.o.o, Ping d.o.o. i InfoSoft Systems, потписали су 03. новембра 2016. године у Сарајеву уговор о реализацији Информационог система за интероперабилност, у оквиру пројекта Унапређење инвестиционог окружења и институционално јачање- ICIS".

Електронско повезивање и успостављање размјене података између институција биће од великог значаја за Инспекторат Републике Српске који у свом раду има потребу за приступом разним регистрима и базама података о привредним субјектима, а које примарно воде друге институције. Ради се о систему који ће бити платформа за будуће размјене података између институција.

Потписници уговора сложили су се да ће се реализацијом Пројекта постићи већи ниво искориштености постојећих информација којима располажу појединачне институције. Подаци ће се размјењивати на брз, благовремен, поуздан и сигуран начин уз обезбјеђену повјерљивост и интегритет података у складу са правилима информационе безбједности. Постојећи информациони системи у институцијама које су заинтересоване за размјену података ће бити примарни извор информација у Информационом систему за интероперабилност.

Дио ICIS пројекта који се односи на интероперабилност воде Агенција за информационо друштво Републике Српске и Сектор за информационе технологије Генералног секретаријата Владе Републике Српске.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh