РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:49 12.11.2019

Преко 80 одсто рекламација ријешено у корист потрошача

По конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права, републичка тржишна инспекција је за девет мјесеца 2019. године извршила 181 контролу.

Поступци који су вршени по рекламацијама, рјешавани су на различите начине. Трговци су потрошачима враћали новац или вршили замјену производа новим. Било је и случајева гдје су захтјеви потрошачи били неоправдани, као што је захтјев да Топлана поправи радијатор у стамбеној јединици потрошача.

У 129 случајева рекламација је уважена и ријешена на лицу мјеста, док су у 23 контроле инспектори рјешењем наложили трговцу да потрошачу омогући остваривање његових права. У 27 случајева рекламација није била оправдана.

Као и претходних година потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, телекомуникационе и комуналне услуге. Повремено се обраћају и потрошачи са рекламацијама услуга у туризму, што је инспекција такође успијешно рјешавала.

Тржишна инспекција Републике Српске свакодневно у редовном надзору контролише да ли се привредни субјекти придржавају одредби прописа, као што су: издавање рачуна, обавеза истицање продајних цијена, декларисање производа, посједовање гаранције и техничког упутства, оглашавање производа и услуга и друго.

У овим контролама инспекција дјелује превентивно, те уколико уочи неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, налаже отклањање исте, те на тај начин спречава настанак повреде права потрошача. На овај начин се штите колективна права потрошача.

За девет мјесеца ове године републичка тржишна инспекција је извршила преко 5.600 контрола, у којима су у циљу отклањања неправилности изречене 664 управне мјере, док је због почињених прекршаја издат 951 прекршајни налог у вриједности од 589.400 КМ, а надлежним судовима поднешено седам прекршајних пријава.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh