РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:08 27.11.2018

Превентивне контроле жичара пред почетак зимске сезоне

Републичка саобраћајна инспекција пред почетак зимске туристичке сезоне проводи превентивни надзор жичара за превоз лица, а у циљу контроле задовољавања услова за безбједан рад жичара и безбједност лица која користе исте.

С обзиром на потенцијал, убрзан развој и економски значај туристичке понуде на планинама, ријеч је о дугогодишњој пракси инспекције, којом је успостављен тренд уредног и безбједног транспорта на скијалиштима Републике Српске.

Тренутно је у току контрола у Олимпијском центру "ЈАХОРИНА", у којем је прошле године извршено седам контрола и све су биле без утврђених неправилности, те очекујемо да ће и ове године стање бити уредно. Контролама су обухваћени ски лифт "Олимпик", ски лифт "Пољице", ски лифт "Рајска долина", шестосјед жичара "Огорјелица 1", двосјед жичара "Огорјелица 2", шестосјед жичара "Пољице", те шестосјед жичара "Скочина".

Инспектори провјеравају да ли је урађен годишњи технички преглед жичаре од стране овлаштене организације и верификован од стране овлаштене институције, да ли се врше други периодични прегледи и провјере функционалности (дневни, седмични, мјесечни...), да ли су радници оспособљени за одржавање и безбједно руковање, да ли су уредно истакнути знакови обавјештења и опасности, да ли је приступ на мјесто пријема и отпреме лица безбједан и друго.

У наредном периоду планиране су контроле ски лифта "Мраковица 1" и "Мраковица 2", те "Бејби" ски лифта на Козари, као и ски лифта "Равна планина-Горње Пале". Предузимањем превентивних мјера у протеклим годинама успостављен је тренд високог нивоа безбједности на скијалиштима Републике Српске, гдје до сада нису евидентирани инциденти.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh