РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:42 15.03.2017

Превентивним дјеловањем до боље заштите потрошача

Поводом 15. марта, Свјетског дана права потрошача, Инспекторат Републике Српске позива потрошаче, Удружења за заштиту потрошача, представнике медија, као и друге заинтересоване учеснике, да активним учешћем и даље континуирано унапређују и развијају права потрошача у Републици Српској.

Тринаест инспекција Инспектората Републике Српске, инспекцијским надзором обухвата све привредне и ванпривредне области у Републици Српској гдје свакодневним контролама и превентивним дјеловањем штите многобројна права потрошача.

Различитим законима дефинисана су различита права потрошачи и механизми њихове заштите, од контроле производње и промета хране, промета лијекова, пружања медицинских услуга, услуга превоза и транспорта, безбједности непрехрамбених потрошачких производа и друга.

Проактивним и превентивним дјеловањем инспекција уколико уочи неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, предузима корективне мјере, те на тај начин спрјечава настанак повреде права потрошача, односно штити колективна права потрошача.

Превентивним дјеловањем, инспекције Инспектората Републике Српске су у 2016. години забраниле увоз и дистрибуцију на тржиште Републике Српске различитих производа који нису испуњавали прописане норме квалитета и здравствене исправности, а све у циљу заштите здравља и безбједности потрошача.

Забрањен је увоз за 28 пошиљки хране, 39 пошиљки предмета опште употребе као што су играчке, посуђе, средства за одржавање хигијене и шест пошиљки пољопривредног репроматеријала. У унутрашњем промету повучено је и уништено 253 комада небезбједних играчака, 1.016 комада непрехрамбених потрошачких производа као што су кварцне гријалице, различите свјетиљке, бицикли, скејтборди, љестве за кућну употребу, 1.064 килограма прехрамбених намирница, 19.000 садница садног материјала због утврђеног присуства штетних организамаи друго.

Инспекторат Републике Српске и даље ће предано радити на провођењу и поштивању закона и заштити права потрошача, али је такође потребно и да грађани заједно са нама дјелују на тржишту, да укажу трговцима на пропусте у раду ако их уоче, да се информишу у удружењима за заштиту потрошача, као и да обавијесте надлежне инспекције о неправилностима са којима се сусрећу.

У протеклим годинама направљени су значајни помаци по питању освијештености самих потрошача о њиховим правима, такође и привредни субјекти су постали свјеснији својих обавеза у овој области, али и даље постоји још много задатака које заједно требамо ријешити да бисмо постигли жељени циљ, а то је задовољан и заштићен потрошач.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh