РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:59 27.07.2018

Приједлог правилника о измјенама Правилника о начину обиљежавања забрана изречених у поступку инспекцијског надзора

У току је израда текста Приједлога правилника о измјенама Правилника о начину обиљежавања забрана изречених у поступку инспекцијског надзора. У оскладу са одредбама Смјерница за поступање републичких органа управе и консултацијама у изради закона (Службени гласник Републике Српске, бр. 123/08 и 73/12), Приједлог правилника је дана 27.07.2018. године, објављен на нашој интернет страници, како би сви заинтересовани субјекти узели учешће у доношењу истог.

Предложене измјене и допуне наведеног документа можете погледати на сљедећем линку:

Правилник

Све приједлоге и коментаре можете доставтити на e-mail адресу: j.kalajdzic@inspektorat.vladars.net, у року од 8 дана, рачунајући од дана објаве Приједлога правилника на интернет страници.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh