РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:23 30.11.2020

Привредни субјекти схватају значај поштовања превентивних мјера

Надлежни инспекцијски органи протекле седмице извршили су 401 инспекцијску контролу поштовања превентивних мјера заштите од епидемије у заједници и радним срединама, у којима није било утврђених неправилности.

Појачан инспекцијски надзор и оштрија казнена политика утицали су на одговорност и свијест појединаца који су у претходном периоду кршили прописане мјере. Генерално, када упоредимо број извршених контрола и број контрола са утврђеним неправилностима, можемо рећи да су привредни субјекти схватили значај поштовања дефинисаних мјера за рад у вријеме пандемије вируса корона.

У оквиру провођења наведених мјера до сада је извршено 25.950 инспекцијских контрола, од чега је 344 било са утврђеним неправилностима, те су субјектима контроле изречене казне у износу од око 364.000 КМ, док је за 30 објеката изречена привремена мјера забране рада.

Инспекција и у наредном периоду наставља са појачаним контролама на терену. Имајући у виду предстојеће празнике позивамо привредне субјекте да се и даље досљедно придржавају свих прописаних мјера како би несметано радили, јер циљ инспекције није кажњавање. Такође, позивамо и грађане да благовремено обаве све планиране обавезе и куповине како би се избјегло стварање вићих гужви, а свим грађанима омогућило да под истим условима задовоље своје потрошачке потребе, као и трговцима да несметано раде.

Предстојећи божићни и новогодишњи празници традиционално представљају вријеме веће потражње за одређеним производима, те вјерујемо да ће грађани и у току празничне куповине показати одговорност и друштвену дисциплину. Коришћењем маске, дезинфекцијом руку приликом уласка у трговачке објекте и држањем дистанце у односу на друге потрошаче, знатно се смањује ризик, а потрошачима се омогућава несметана куповина.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh