РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

16:41 16.03.2020

Путници из иностранства упућују се у кућну изолацију 14 дана

Републички инспектори јутрос од шест часова проводе цјелодневни инспекцијски надзор уласка путника из иностранства на граничним прелазима у Републици Српској, у циљу раног откривања појаве корона вируса и предузимања мјера на сузбијању ширења болести на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Приликом уласка у земљу путници су обавезни да се пријаве надлежном инспектору и поднесу писмену пријаву у којој наводе своје податке, име, презиме и друге идентификационе податке, те податке о мјесту пребивалишта на подручју Босне и Херцеговине. На основу наведених података надлежни инспектор путнику издаје рјешење о стављању у кућну изолацију у трајању од 14 дана, уз обавезу да се одмах, а најкасније у року од 12 часова од дана пријема рјешења јави телефоном надлежној здравственој установи у мјесту пребивалишта/боравишта у Босни и Херцеговини, ради праћења евентуалне појаве симптома заразне болести изазване корона вирусом.

Уколико је ријеч о путницима са пребивалиштем или боравиштем на подручју Федерације Босне и Херцеговине или Дистрикта Брчко надлежни инспектор ће о издатом рјешењу обавијестити Федералну управу за инспекцијске послове и Инспекторат Дистрикта Брчко ради праћења и предузимања мјера из њихове надлежности.

Прва смјена данас је протекла без проблема, путници су информисани о мјерама које се предузимају и у потпуности сарађују са инспекторима. Интензитет саобраћаја је значајно смањен и овим путем апелујемо на грађане да не крећу на пут уколико то заиста није потребно.

Још једном подсјећамо све грађане који се налазе у кућној изолацији и под здравственим надзором да се у циљу заштите властитог здравља и здравља друштва у цјелини, придржавају мјера који су им одредили здравствени радници. Потребно је да сви заједно будемо одговорни и савјесни и да поштујемо мјере и препоруке надлежних институција, како бисмо спријечили ширење вируса корона у Републици Српској.

Такође, напомињемо да непридржавање мјера и обавеза наложених од стране надлежног инспектора подлијеже кривичној и прекршајној одговорности.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh