РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:46 13.05.2020

Путницима омогућен улазак у Републику Српску на мање од 14 дана, кућна изолација обавезна

Републички штаб за ванредне ситуације Републике Српске донио је јуче Закључак о допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID-19 Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске, број: 34-4/20 од 12.05.2020. године, којим је предвиђена могућност да лица која улазе у Републику Српску могу боравити краће од 14 дана, колико је прописани период кућне изолације за лица која улазе у Републику Српску, али и у том случају су обавезни боравити у кућној изолацији.

У складу са наведеним допунама Закључка, лице које приликом уласка у Босну и Херцеговину преко граничних прелаза на територији Републике Српске пријави надлежном инспектору да ће боравити у Републици Српској краће од 14 дана, републички инспектор ће му издати Рјешење о стављању у кућну изолацију у кућној средини на пријављени број дана.

Лице којем је донесено Рјешење по овом основу обавезно је да се пријави надлежној хигијенско-епидемиолошкој служби у мјесту боравка у року од 24 часа од уласка у Републику Српску, а надлежној комуналној полицији прије напуштања мјеста боравка приликом повратка у иностранство.

Поштивање мјере кућне изолације контролисаће надлежне службе, а за кршење кућне изолације Законом о заштити становништва од заразних болести прописане су новчане казне, те позивамо сва лица која у наредним данима планирају долазак и краћи боравак у Републици Српској да се придржавају изречене мјере кућне изолације и не излажу ризику од кажњавања.

Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести COVID-19 Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске

Допуна Закључка

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh