РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:35 18.07.2019

Рафтинг клубови под надзором инспекције

Републичка тржишна и републичка инспекција рада протекле седмице вршиле су контролу субјеката који пружају услуге рафтинга на подручју Фоче. Извршено је укупно 16 контрола којима је обухваћен радни статус запослених, законитост рада, испуњеност услова за скипере, вођење пословних књига, евидентирање промета и друго.

У пет извршених контрола републичка тржишна инспекција је донијела три рјешења о отклањању неправилности и издала четири прекршајна налога у вриједности од 4.800 КМ. Утврђене неправилности односиле су се на скипере без лиценце, пропусте у вођењу Дневника путовања, те истицање цијена. У дијелу надзора инспекције рада извршено је 11 контрола у којима је контролисано 30 затечених радника, од чега три нису имала регулисан радно-правни статус, те су изречене казне у вриједности од 5.500 КМ.

Важно је напоменути да су у протеклом мјесецу предмет контроле републичке тржишне инспекције били и субјекти који пружају услуге рафтинга на подручју Бања Луке, у којима нису утврђене веће неправилности.

Пред почетак рафтинг сезоне Инспекторат Републике Српске појачао је контроле субјеката који пружају ову врсту услуга, на првом мјесту са циљем осигурања безбједности корисника, те сузбијања рад нерегистрованих кампова и скипера без лиценце. Нелегалан рад наноси штету легалним рафтерима, смањује приходе у државним и буџетима локалних заједница, а упитно је и поштивање мјера безбједности, као и стручност самих водича.

У складу са Законом о туризму, туристичке услуге које укључују спортско-рекративне активности су туристичке услуге на дивљим водама, као што су: рафтинг, кајак, кану, сплаварење, кањонинг и остале сличне активности. За пружање ових услуга пружаоци услуга морају имати запослена стручна лица, као што су: инструктори, тренери, скипери и друга лица која су обучена за пружање услуга у складу са посебним прописима, односно која посједују лиценцу издату од одговарајуће асоцијације.

У складу са наведеним, Међународна рафтинг федерација која и додјељује рафтинг сертификате, обавијестила нас је да ће такође током сезоне 2019. вршити провјере лица која раде као водичи, како би се утврдило да ли се одржавају сигурносни стандарди унутар њиховог система додјеле сертификата обученим водичима.

Такође, саобраћајна инспекција посебну пажњу посвећује контроли туристичке, односно рафтинг пловидбе, са аспекта техничких прегледа чамаца, испуњености услова управљача чамцем и посједовање заштитне опреме код корисника пловидбе.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh