РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:53 26.02.2018

Републичка инспекција за храну у 2017. години забранила увоз за 26 пошиљки хране

Републичка инспекција за храну је у 2017. години у спољнотрговинском промету извршила 51.087 прегледа пошиљки хране, од којих је узето 2.862 узорка за лабораторијску провјеру здравствене исправности и квалитета.

Након извршених анализа за 26 пошиљки је забрањен увоз и наложено уништавање или поврат добављачу из разлога јер је утврђено да производи нису испуњавали прописане параметре здравствене исправности и квалитета.

Пропусти су утврђене код различитих производа из различитих земаља поријекла, као што су: прерађевине од поврћа из Португала због истеклог рока употребе, пиво из Црне Горе због непотпуних декларација, кондиторски производи из Пољске, тјестенина из Хрватске, месне прерађевине из Србије због неадекватног квалитета и друго.

Узорковање производа за лабораторијске анализе, врши се на принципу процјене ризика, што подразумијева да се узоркују производи за које је у претходним контролама утврђена нека неправилност, производи који су специфични за поједина годишња доба, производи за које у земљама региона постоје извјесни ризици или су утврђене неправилности и слично. Важно је напоменути да се пошиљке које се узоркују не пуштају у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа.

Када је у питању унутрашњи промет, инспекција је извршила 1.043 контроле и у 449 случајева утврдила неправилности у раду. Пропусти су се најчешће односили на незадовољавајуће хигијенско-санитарне услове у објектима који се баве производњом и прометом хране, усклађеност декларација, надзор над запосленим лицима, необављање редовних санитарних прегледа лица која рукују са храном и друго. У циљу отклањања неправилности изречена је 421 управна мјера, док је због почињених прекршаја издато 125 прекршајних налога у износу од 149.850 КМ.

По налогу републичке инспекције за храну у унутрашњем промету уништено је око 230 килограма хране, која је неприкладна за људску употребу, због истеклог рока употребе, неодговарајуће декларације и сензорних промјена.

Инспекција за храну Републике Српске ангажована је у свом пуном капацитету и свакодневно врши надзор код субјеката који се баве производњом и прометом хране, те на основу свега наведеног можемо рећи да се на тржишту Републике Српске прометује контролисана храна.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh