РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:31 31.10.2019

Републичка инспекција забранила увоз нове пошиљке мандарина из Турске

Републичка фитосанитарна инспекција забранила је увоз још једне пошиљке мандарина поријеклом из Турске у количини од 21 тоне, јер је током редовног инспекцијског прегледа хране биљног поријкла при увозу, лабораторијском анализом утврђено присуство пестицида изнад прописаног нивоа.

Ово је друга пошиљка мандарина из Турске којој је у протеклих седам дана забрањен увоз због повећаног садржаја пестицида, а пета ове године, чиме укупна количина за коју је изречена забрана увоза износи око 80 тона.

С обзиром да су увозници спорних пошиљки са подручја Федерације БиХ и Дистрикта Брчко, у сваком појединачном случају о утврђеним неправилностима и изреченим мјерама обавијестили смо надлежне инспекцијске органе како би благовремено извршили контролу код увозника, као и Агенцију за сигурност хране Босне и Херцеговине, ради разматрања потребе о евентуалном појачаном надзору.

У свих пет случајева у оквиру прегледа пошљке при увозу, за потребе лабораторијског испитивања извршено је узорковање мандрина, а на основу резултата анализе детектован је повећан садржај пестицида Фенвалерат изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

Увозници су у свих пет контрола тражили суперанализу, којом је потврђена прва анализа, на основу чега су донешена Рјешења о забрани увоза спорних пошиљки и наложено враћање пошиљаоцу или уништавање у присуству надлежног инспектора.

Радом инспектора Републике Српске на граници, стручном процјеном ризика и правовременим идентификовањем потенцијалних неправилности, спријечен је увоз хране које није била безбједна за људску употребу. Имајући у виду да је тржиште Босне и Херцеговине јединствено, у циљу заштите здравља потрошача и домаћег тржишта од кључног значаја је да инспекцијски органи ентитета и Дистрикта Брчко поступају на истовјетан начин.

Фитосанитарна инспекција Републике Српске у спољнотрговинском промету, приликом увоза воћа и поврћа провјерава да ли пошиљка испуњава све услове како би се могла прометовати на тржишту. Узорковање воћа и поврћа приликом увоза у Републику Српску врши се како би се утврдило да ли је исто здравствено исправно и безбједно за људску употребу. Највећи ризик код ових производа представља недозвољена количина пестицида, микотоксина и токсичних метала и управо су то параметри на које се врше анализе.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh