РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:09 31.05.2019

Резултати анализе узорака воде из акумулације Бочац

На основу првих доступних резултата анализа узорака воде из ријеке Врбас код Хидроелектране Бочац, достављених од овлаштене лабораторије Института за воде Бијељина, потврђене су прелиминарне процјене да су промјене у акумулацији Бочац узроковане повећаним бројем алги. Садржај растворених тешких метала је у границама нормираним за квалитет воде површинских вода.

Резултати осталих параметара биће накнадно доступни, након завршетка свих анализа. Узорци воде су узети на мјесту уочених промјена у акумулацији Бочац и на водотоковима који се уливају у акумулацију, Угар и Црна ријека.

Извјештај о резултатима испитивања узорка воде са локације Језеро Бочац

Извјештај о резултатима испитивања узорка воде са локације Црна ријека Бјелајци

Извјештај о резултатима испитивања узорка воде са локације Угар

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh