РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:15 27.07.2018

Са тржишта повучена 64 комада небезбједних непрехрамбених производа

Републичка тржишна инспекција је у овој години извршила 66 контрола проактивног надзора непрехрамбених потрошачких производа који се прометују на тржишту, у којима су контролисана 64 модела производа. Контролисани су електрични фенови, кафе апарати, кухала за воду, продужни каблови за употребу у домаћинству, усисивачи, вентилатори и други.

Од 23 узорка производа, за које су до сада завршене лабораторијске анализе, код шест типова производа утврђене су неусклађености са прописаним условима безбједности.

У случајевима када је ријеч о административним недостацима, као што је недостатак упутства за употребу, непотпуна декларација или слично, инспекција је наложила отклањање недостатака, након чега су субјекти извршили усклађивање 617 комада производа како би испуњавали прописане норме (170 комада електричних фенова, 172 комада кухала за воду и 275 комада вентилатора).

Због неусклађености које се нису могле отклонити, као што су ризик од струјног удара или неадекватна заштитна функција са тржишта је повучено 64 комада производа (29 комада електричних фенова, 28 комада продужних каблова за употребу у домаћинству и седам вентилатора).

Надлежне инспекције ентитета и Брчко Дистрикта, већ годинама уназад у сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ реализују проактивне контроле непрехрамбених потрошачких производа, а у смислу примјене Закона о општој безбједности производа и припадајућих подзаконских аката. У складу са планом надзора за 2018. годину планирано је испитивање око 20 различитих група производа.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh