РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:05 22.04.2019

Са тржишта уклоњено 2.202 комада играчке "љигавац"

По налогу општинске и републичке здравствене инспекције са тржишта Републике Српске уклоњено је 2.202 комада играчке "љигавац", из разлога јер нису биле декларисане у складу са законом.

У поступку редовног надзора предмета опште употребе у малопродаји, прегледом наведених играчака утврђено је да исте немају никакву декларацију или је декларација на неразумљивом језику.

Законом о предметима опште употребе прописано је да предмети опште употребе који се стављају на тржиште морају имати декларацију. Предмети опште употребе не могу се ставити на тржиште ако: састав не одговара декларацији, ако је декларација непотпуна, ако није лако уочљива, није разумљива или није написана на језику који је у службеној употреби у Републици Српској и ако је амбалажа оштећена у мјери да не обезбјеђује здравствену исправности.

На основу Споразума Инспектората Републике Српске и Агенције за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, за ову годину је у оквиру пројекта проактивног надзора непрехрамбених потрошачких производа, планирано узорковање играчке "љигавац" за потребе лабораторијског испитивања.

У овој години до сада је забрањен увоз двије пошиљке играчака у количини од 1.188 комада. Такође, у 2018. години забрањен је увоз осам пошиљки небезбједних играчака у количини од 4.600 комада, а са тржишта је повучено 573 комада.

Најчешће утврђене неправилности односиле су се на недозвољен садржаја фталата и лако извлачења нити. Контролисане су играчке поријеклом из различитих земаља, међутим све неисправне пошиљке биле су поријеклом из Кине.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh