РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:34 29.11.2018

Сарадњом и едукацијом до боље заштите потрошача

Главни тржишни инспектор Републике Српске Борка Суртов, присуствовала је округлом столу одржаном у организацији Удружења за заштиту потрошача Реакција Бања Лука. Састанак одржан 28.11.2018. године организоован је кроз пројекат "Потрошачи и трговци на истом задатку - информисаност".

Учешће су још узели представници Министарства трговине и туризма Републике Српске, Привредна комора Републике Српске, Омбудсман за заштиту потрошача Босне и Херцеговине, те многобројни представници трговаца.

Округли сто одржан је ради подизања свијести трговаца, информисања као и размјене мишљења и искустава. Крајњи циљ састанка је виши степен заштите потрошача, унапређење конкуретности привредних субјеката те друштевно одговорно пословање трговаца.

Овакви састанци су нешто на чему Инспекторат и сам инсистира и радо се одазива с обзиром да је мисија институције да својим радом створи позитивну атмосферу за оснаживање потрошача и потрошачке културе и поштивања права потрошача.

Тржишна инспекција Републике Српске свакодневно у редовним контролама врши надзор над примјеном бројних закона и контролише да ли се привредни субјекти придржавају одредби ових прописа, као што су: издавање рачуна, обавеза истицање продајних цијена, декларисање производа, посједовање гаранције и техничког упутства, оглашавање производа и услуга и друго.

У овим контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно, те уколико уочи неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, предузимањем корективних мјера налаже отклањање исте, те на тај начин спрјечава настанак повреде права потрошача. На овај начин се штите колективна права потрошача.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh