РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:19 26.12.2022

СЛУЖБЕНЕ САВЈЕТОДАВНЕ ПОСЈЕТЕ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

У Републичкој управи за инспекцијске послове - Инспекторату, као посебна организациона јединица, основано је Одјељење за савјетовање микропривредних субјеката. Оснивање ове организационе јединице засновано је на одредби члана 52. Закона о инспекцијама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 18/20).

Сврха и циљ постојања овог одјељења је организовање службених савјетодавних посјета микропривредним субјектима који су регистровани у периоду краћем од годину дана или у случају доношења новог прописа који субјекат надзора примјењује у свом пословању. Ријеч је о облику превентивног дјеловања, пружањем стручне и савјетодавне подршке микропривредним субјектима, а с циљем спрјечавања настанка незаконитости и штетних посљедица.

У току 2022. године виши стручни сарадници за савјетовање микропривредних субјеката извршили су 174 савјетодавне посјете.

У наредном периоду планиране су активности на јачању превентивног дјеловања Републичке управе за инспекцијске послове. На званичној интернет страници Инспектората ће бити постављен формулар путем којег ће микропривредни субјекти бити у прилици да се обрате Инспекторату уколико имају одређене упите/нејасноће, односно да захтијевају вршење службене савјетодавне посјете.

На овај начин се даје могућност микиропривредним субјектима који нису обухваћени усвојеним плановима рада да добију тражене одговоре, а све у циљу спрјечавања настанка неправилности у њиховом раду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh