РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

08:55 14.02.2020

Спријечен увоз 12.280 заражених садница крушке из Белгије

С обзиром на предстојећи почетак сјетвене сезоне републичка фитосанитарна инспекција посебну пажњу у овом периоду посвећује контроли увоза сјемена, садног материја и другог пољопривредног репроматеријала који ће се прометовати на тржишту Републике Српске.

Републичка фитосанитарна инспекција је у протеклим данима у току редовног фитосанитарног прегледа пошиљки садног материјала при увозу, забранила увоз четири пошиљке садница крушке поријеклом из Белгије, у количини од 12.280 комада.

Прегледом пошиљке приликом увоза, надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања присуства карантинских штетних организама. На основу резултата лабораторијске анализе утврђено је присуство карантинског штетног организма Цандидатус Пхyтопласма пyри ПД, на основу чега је Рјешењем републичког фитосанитарног инспектора увознику наложено уништавање предметног садног материјала крушке и исти је уништен под надзором фитосанитарне инспекције.

Квалитет сјемена пољопривредног биља, садног материјала, ђубрива и другог репроматеријала је основни предуслов за постизање високих и квалитетних приноса, због чега инспекција врши континуиран надзор над његовим прометом како приликом увоза, тако и у унутрашњем промету.

У 2019. години републичка фитосанитарна инспекција је приликом увоза прегледала преко 5.500 пошиљке сјемена, садног материјала, ђубрива и другог репроматеријала, од којих је узела 442 узорака за лабораторијско испитивање квалитета и присуства штетних организама. У 10 случајева лабораторијским анализама је утврђено да пошиљке нису испуњавале прописане параметре, те је забрањен њихов увоз.

Фитосанитарна инспекција Републике Српске приликом увоза на граничним прелазима Републике Српске врши детаљне контроле садног материјала који се увози. Циљ рада инспекције је осигурати квалитетан пољопривредни репроматеријал који се прометује и користи у Републици Српској и на тај начин пружити снажну подршку домаћој пољопривредној производњи.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh