РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:00 29.03.2018

Шумарска инспекција у 2017. години одузела 2.120 м³ шумских дрвних сортимената

Републичка шумарска инспекција је у 2017. години у свим областима надзора (шумарство и ловство) извршила 1.579 контрола, од чега је 680 или 43% било са неправилностима. Пословним субјектима изречена је 591 управна мјера у циљу отклањања неправилности, издато је 575 прекршајних налога у вриједности од 633.100 КМ, поднесена је једна кривична и 15 прекршајних пријава.

У оквиру планских задатака, редовних и ванредних контрола и активности на реализацији Акционог плана за сузбијање бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената, у 290 случајева извршено је одузимање шумских дрвних сортимената у укупној количини од 2.120 м чија вриједност се процјењује на 163.852 КМ. Шумски дрвни сортименти су одузети на постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је контролама утврђено да исти нису жигосани или нису обројчени, или недостаје пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи.

Центрима јавне безбједности и тужилаштвима упућен је велики број информација о сумњи да би се у одређеним ситуацијама могло радити о кривичним дјелима, те да је за исте потребно провести додатне истраге.

Најчешће утврђени пропусти у области шумарства односили су се на испуњеност услова за извођење радова, жигосаност, обројченост и снабдјевеност отпремним исказом шумских сортимената, реализацију шумско-привредне основе, обим сјече, испуњеност услова за постављене чуваре шума и друго. Контролама извршења шумско-узгојних радова и шумске инфраструктуре уочено је да постоје значајне разлике између предвиђеног обима радова по Шумско-привредној основи, Годишњег плана газдовања и реализованог обима радова. Због прекорачења обима сјеча у седам случајева је изречена мјера забране сјече у основним газдинским класама и привредним јединицама.

Проблем истеклих шумско-привредних основа је још увијек присутан, поготово када се ради о приватним шумама. Влада Републике Српске је донијела Одлуку о изради шумско-привредних основа за приватне шуме којима су исте истекле, чиме је продужен рок важења старих основа до доношења нових, односно тај рок је продужен за годину дана.

Након поновног формирања и картирања ловишта, иста су у току 2016. године додијељена корисницима, те је инспекција у протеклој години вршила превентивне контроле. Најчешће утврђене неправилности односиле су се на испуњеност услова за учествовање и вршење лова, придржавање цјеновника одстрела и коришћења дивљачи, евидентираност пропратница и трофејних листова, оцјењивање трофеја и стручност комисије и друго.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh