РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:48 28.01.2020

Сузбијање сиве економије и нелегалног рада у фокусу дјеловања инспекције у 2019. години

Према прелиминарним подацима за 2019. годину инспектори Инспектората Републике Српске су у спољнотрговинском промету приликом увоза роба, извршили преко 120.000 контрола пошиљки. По том основу у буџет Републике Српске уплаћене су таксе у вриједности од око 5.400.000 КМ.

У унутрашњем промету извршено је око 29.800 контрола, у којима су у око 27% случајева утврђени пропусти у раду контролисаних субјеката. Због почињених прекршаја издато је око 3.700 прекршајних налога у вриједности од око 4.235.000 КМ, те је износ казни за око 6% виши у односу на претходну годину. Надлежним судовима поднешене су 152 прекршајне пријаве и шест кривичних пријава.

Због утврђених пропуста у раду, Инспекторат Републике Српске је у протеклој години изрекао и око 6.600 управних мјера, којима је субјектима наложено предузимање мјера и радњи у циљу отклањања утврђених пропуста и усклађивања њиховог рада са законом.

Сузбијање сиве економије, нелегалног и нерегистрованог рада и протекле године је било у фокусу Инспектората Републике Српске. Према прелиминарним подацима у протеклој години по основу уговора о раду контролисано је 13.550 радника затечених на раду код послодавца, од чега 333 радника нису имала закључен уговор о раду и нису били пријављени на обавезне видове осигурања. Такође, у оквиру акције сузбијања нелегалног рада и сиве економије надлежне инспекције су вршиле контроле различитих субјеката који су на црно нудили услуге путем интернета, на огласним странама и друштвеним мрежама, те забрањивали рад лицима која су радила без регистрације.

Значајан дио капацитета утрошен је на поступање по пријавама других органа, правних лица и грађана, по ком основу је у прошлој години извршено 5.371 ванредна контрола, што је за 12% више у односу на претходну годину. По свакој конкретној пријави надлежна инспекција је обавезна да изврши контролу, међутим морамо нагласити да пријаве нису увијек оправдане. Досадашња пракса показала је да у просјеку између 30-40% пријава буде оправдано.

Као што се може видјети из структуре предузетих мјера, све случајеве у којима утврде неправилности инспектори санкционишу и налажу отклањање пропуста, те изричу и прекршајне мјере.

У поступку инспекцијског надзора одузето је 3.634 м3 шумских дрвних сортимената чија вриједност се процјењује на 219.314 КМ који су бесправно посјечени, одузета је роба без поријекла у вриједности од око 25.500 КМ (цигарете, алкохолна и безалкохолна пића) која се нелегално прометовала.

По налогу инспекције уништено је око 7.800 килограма прехрамбених намирница: меса, производа од меса, освјежавајућих пића, кондиторских производа, млијечних производа и друго, због протеклог рока употребе, измјењених сензорних својстава, те неадекватних декларација.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh