РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:18 18.02.2020

Сузбијање сиве економије и нелегалног рада у фокусу дјеловања тржишне инспекције

Републичка тржишна инспекција је у 2019. години извршила 7.846 контрола у унутрашњем промету, од чега је 1.498 или 19% било са утврђеним неправилностима. Пословним субјектима изречено је 909 управних мјера у циљу отклањања неправилности, док је због почињених прекршаја издато 1.268 прекршајних налога у вриједности од 800.200 КМ и поднијето седам прекршајних пријава надлежним судовима.

У областима трговине, угоститељства и туризма најчешће утврђене неправилности односиле су се на издавање рачуна, истицање цијена, вођење пословних књига и евиднеција, верификацију мјерила, декларације и друго.

У посматраном извјештајном периоду у промету је одузета роба без документације о поријеклу у вриједности од 25.441 КМ, док је због непотпуних декларација, непосједовања гарантних листова, техничких упутстава и слично, ван промета до отклањања недостатака стављена роба у вриједности од 602.651 КМ КМ.

У сарадњи са Пореском управом Републике Српске републичка тржишна инспекција вршила је заједнички координисане инспекцијске контроле, чији приоритетни циљ је био сузбијање сиве економије, код физичких лица која су оглашавала и обављала различите услужне дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила, тапетарске и аутолимарске услуге и слично. Циљ контролних органа није био кажњавање, већ регистрација и легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске оквире.

У циљу сузбијања сиве економије инспекција је вршила и контроле трговине путем интернета, односно лица која су путем различитих оглашивача нудила производе и услуге. Од 101 контролисаног субјекта, 57 је извршило регистрацију и легализовало свој рад, док су преостали уклонили огласе или су вршили једнократну продају својих личних ствари, која нема обиљежја обављања дјелатности.

Под појачаним надзором инспекције у 2019. години, као и у 2018. години било је обављање нерегистроване дјелатности пружања услуга смјештаја по принципу стан на дан, гдје је републичка тржишна инспекција вршила контроле на основу информација достављених од других органа и путем реклама објављених на интернет страницама и огласима о издавању апартмана и соба. По подацима достављеним од стране АПИФ-а, након појачаних контрола значајно је повећан број новорегистрованих субјеката, који је према њиховим евиденцијама достигао преко 870 лица са различитим бројем лежајева.

Инспекцијске контроле вршене су и у складу са актуелностима које су карактеристичне за одређена годишња доба. У току љетне сезоне извршено око 40 контрола купалишта и субјеката који пружају услуге рафтинга на Тари и Врбасу, док су у зимском периоду приоритет биле контроле субјеката и објеката на Јахорини гдје је извршено 65 контрола објеката за пружање услуга смјештаја, угоститељских објеката, ски школа и објеката у којима се изнајмљује ски опрема.

По конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права републичка тржишна инспекција је у 2019. години извршила 221 контролу, у 173 случаја утврђено је да су рекламације биле оправдане. У току вршења инспекцијске контроле 157 рекламација је уважено и ријешено на лицу мјеста, а 16 је ријешено након наложених управних мјера. У 38 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане, а у 10 случајева рекламације нису биле у надлежности тржишне инспекције, неке су ријешене прије изласка инспектора на терен и слично. Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, економске услуге и слично.

У сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, као и протеклих година, реализован је пројекат проактивног надзора непрехрамбених потрошачких производа, којим је обухваћено 60 различитих модела производа као што су дјечије ходалице, дјечије столице за храњење, електрични фенови, играчке са ласерском диодом, кациге за бициклисте и кориснике скејтборда и котураљки, кварцне гријалице, плутајућа помагала и друго. Од укупног броја контролисаних производа, лабораторијски је испитано 56 производа, гдје су код 41 модела утврђене разне врсте недостатака. Због неусклађености које се нису могле отклонити, као што су ризик од струјног удара или неадекватна заштитна функција са тржишта је повучено 370 комада производа, док су за производе за које је било могуће отклонити пропусте, као што су недостатак или непотпуно упутство за употребу, непотпуна декларацију, по налогу инспектора трговци извршили усклађивање 1.460 комада производа како би испуњавали прописане норме.

У спољнотрговинском надзору републичка тржишна инспекција контролисала је квалитет течних нафтних горива, а у складу са Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива, који доноси Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске. У 2019. години извршено је укупно 14.128 контрола, за потребе лабораторијске анализе узета су 304 узорка, а у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 282.560 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh