РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:12 17.02.2020

Технички производи, одјећа, обућа и економске услуге најчешћи предмет рекламације потрошача

По конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права републичка тржишна инспекција је у 2019. години извршила 221 контролу, и у 173 случаја утврђено је да су рекламације биле оправдане. У току вршења инспекцијске контроле 157 рекламација је уважено и ријешено на лицу мјеста, а 16 је ријешено након наложених управних мјера. У 38 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане, а у 10 случајева рекламације нису биле у надлежности тржишне инспекције, неке су ријешене прије изласка инспектора на терен и слично.

Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, економске услуге и слично.

Републичка тржишна инспекција свакодневним надзором на терену контролише да ли трговци при обављању дјелатности омогућују потрошачима коришћење њихових права, у смислу издавања рачуна, декларисања производа, посједовања гаранције и техничког упутства, оглашавања производа и друго.

У овим контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно, те уколико уочи неправилности предузимањем корективних мјера налаже отклањање истих, те на тај начин спрјечава настанак повреде права потрошача. На овај начин се штите колективна права потрошача.

На основу наведеног можемо рећи да успјешно рјешавамо жалбе потрошача, а и да су сами потрошачи у последњим годинама значајно радили на властитој едукацији и информисању о својим правима. Захваљујући раду ресорног Министарства трговине и туризма Републике Српске на законском уређењу бројних потрошачких питања, раду контролних органа, те удружењима за заштиту права потрошача која су у Републици Српској изузетно активна и ангажована, остварени су значајни помаци и у свијести привредних субјеката о обавези поштивања права потрошача.

У односу на претходне године свјест потрошача о њиховим правима сваким даном расте, а можемо рећи да је видан и напредак у понашању трговаца. Све чешће се сусрећемо са ситуацијама да се жалбе потрошача рјешавају договором и компромисом, без потребе предузимања репресивних и казнених мјера од стране инспекције.

Инспекторат Републике Српске позива грађане да се обрате институцији у сваком случају када сматрају да су им права на било који начин ускраћена. Грађани могу и требају да заједно са контролним органима корективно дјелују на тржишту и да укажу привредним субјектима на пропусте у раду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh