РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:57 20.01.2020

Трговци не могу наплаћивати рекламне пвц врећице

Поводом информације да је од 01.01.2020. године, већина трговачких објеката почели са наплатом пвц врећица, републичка тржишна инспекција обавјештава потрошаче да је Законом о заштити потрошача Републике Српске прописано је да се омот, као што је: кесица, врећица, торба, посебан папир или слично, који служи за ношење купљених производа који има у цијелости или дјелимично логотип, знак, слоган и/или назив произвођача и/или трговца или упућује на њега, сматра рекламним средством које трговац не смије посебно зарачунати купцу.

У складу са наведеним, врећице које на себи садрже ознаку, назив, логотип или боје које асоцирају на трговца, не могу се наплаћивати.

Важно је напоменути да трговци врећице без рекламних ознака произвођача или трговца, без логотипа, знака, слогана и слично могу продавати као и сву осталу робу. За исте мора бити формирана цијена путем калкулације цијена и морају бити задужене у пословној документацији. Такође је неопходно издати рачун као и за сву осталу робу.

У току су контроле трговачких објеката, а сви трговци у Републици Српској обавезни су да се придржавају важећих закона. Уколико потрошачи уоче неправилности, позивамо их да се обрате републичкој или општинској/градској тржишној инспекцији, која је надлежна за заштиту права потрошача у складу са Законом о заштити потрошача Републике Српске.

Подсјећамо да је за трговца као правно лице уколико поступи супротно одредбама закона прописана казна од 1.000 КМ до 5.000 КМ, а за одговорно лице и трговца предузетника од 500 КМ до 2.500 КМ.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh