РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:19 26.02.2018

У 2017. години изречено 18 мјера привремене забране рада станице техничког прегледа

С обзиром на стално повећање броја учесника у саобраћају, посебан акценат у раду републичке саобраћајне инспекције усмјерен је на контролу рада станица за технички преглед возила.

У 2017. години републичка саобраћајна инспекција је извршила 289 контрола станица техничког прегледа у којима су у 72 случаја утврђени пропусти у раду. У 18 случајева инспектори су изрекли мјеру привремене забране рада станице техничког прегледа због фиктивног техничког прегледа извршеног без присуства и тестирања возила, због декларисања неисправног возила исправним на начин фалсификовања резултата испитивања, због неисправних мјерних уређаја и недостатка стручних лица предвиђених законом. У 14 случајева забрана је изречена на период од 15 дана, у једном случају на седам и једном на 30 дана. У двије контроле забрана је изречена све до обезбјеђивања потребне опреме и кадрова.

У осталим случајевима гдје су констатоване неправилности као што је вођење евиденција, инспектори су изрицали управне мјере у циљу отклањања неправилности. У протеклој години станицама техничког прегледа изречене су и казне у вриједности од 41.400 КМ.

Инспектори прате рад станице техничког прегледа путем информационог система, те уколико посумњају у резултате испитивања возила затеченог на технолошкој линији за испитивање, захтијевају враћање возила на технолошку линију ради поновне провјере. Континуирани рад саобраћајне инспекције значајно је утицао на унапређење стања у овом сегменту и резултирао тиме да се број утврђених нелегалних, односно фиктивних прегледа смањује из године у годину.

Поштивање прописа у овој области је од кључног значаја за безбједност како возача, тако и пјешака и корисника услуга разних врста превоза. Фалсификовањем измјеритеља извршеног прегледа, починиоци прекршаја свјесно утичу на угрожавање безбједности саобраћаја, што је посебно забрињавајуће када узмемо у обзир да је ријеч о кочионом, управљачком и свјетлосном систему. Оваквим чињењем несавјесни привредни субјекти, али и неодговорни возачи директно угрожавају животе свих грађана који су без изузетка на неки од начина учесници у саобраћају, као возачи, пјешаци, бициклисти или путници.

Технички преглед моторних возила има приоритетно превентивну улогу на плану безбедности саобраћаја. На техничком прегледу проверавају се бројни параметри као што су опште стање и изглед возила, постојање и исправност уређаја и склопова који су од значаја за безбједну вожњу, као и да ли возило испуњава све остале прописане услове. За возило које не испуњава било који од прописаних услова не може се издати потврда о техничкој исправности, чиме се таквом возилу онемогућује учешће у саобраћају.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh