РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:21 14.05.2018

У прва три мјесеца забрањен увоз шест пошиљки хране

Надлежне инспекције инспектората Републике Српске су у прва три мјесеца 2018. године у склопу спољнотрговинског промета извршиле 16.442 контроле пошиљки хране од којих је узето 1.130 узорака за лабораторијску анализу здравствене исправности и квалитета.

Након извршених анализа за шест пошиљки хране забрањен је увоз и наложено уништавање или поврат добављачу из разлога јер је утврђено да производи нису испуњавали прописане параметре здравствене исправности и квалитета.

Пропусти су утврђене код различитих производа као што су пекарски производи, орашасти плодови, зачини и прерађевине од поврћа, поријеклом из различитих земаља Хрватске, Србије, Мађарске и Португала. Утврђене неправилности односиле су се на истекао рок трајања, непостојање декларације, промјену боје.

Узорковање производа за лабораторијске анализе, врши се на принципу процјене ризика, што подразумијева да се узоркују производи за које је у претходним контролама утврђена нека неправилност, производи који су специфични за поједина годишња доба, производи за које у земљама региона постоје извјесни ризици или су утврђене неправилности и слично. Важно је напоменути да се пошиљке које се узоркују не пуштају у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа.

Надлежне инспекције инспектората Републике Српске ангажоване су у свом пуном капацитету и свакодневно врше надзор, те на основу свега наведеног можемо рећи да се на тржишту Републике Српске прометује контролисана храна.

У унутрашњем промету републичка инспекција за храну је у посматраном извјештајном периоду извршила 350 контрола у објектима као што су пекаре, трговачки центри, роштиљнице, пекотеке, пицерије, ресторани, продавнице и други. У 140 случајева утврђени су пропусти као што су нередовни санитарни прегледи запослених, похађање додатних едукација о хигијени, вођење евиденција и друго. У циљу отклањања пропуста изречено је 135 управних мјера и издато 27 прекршајних налога у вриједности од 34.600 КМ. У промету је затечено и уништено око 40 килограма хране која је неприкладна за људску употребу због неодговарајуће декларације и протеклог рока употребе.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh