РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:47 03.05.2019

У првом кварталу забрањен увоз 19 пошиљки у Републику Српску

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске су за прва три мјесеца ове године у спољнотрговинском промету, приликом увоза извршиле 26.960 контрола различитих врста роба, од чега је 13.449 пошиљки хране, 2.167 пошиљки хране за животиње, 2.895 пошиљки течних нафтних горива, 4.293 пошиљке предмета опште употребе и хемикалија, те 4.156 пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу (сјеме, садни материјал, ђубрива...). По основу надзора у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћене су таксе у укупном износу од 1.207.845 КМ.

За потребе лабораторијског испитивања квалитета, здравствене и микробиолошке исправности узето је 1.513 узорка, и то 877 узорка хране, 55 узорака хране за животиње, 44 узорка течних нафтних горива, 193 узорка предмета опште употребе и 344 узорка пољопривредног репроматеријала (сјеме, садни материјал, ђубрива...). Важно је нагласити да се пошиљке које се узоркују не пуштају у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа.

Лабораторијским анализама се захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа, као што је недозвољена количина пестицида у воћу и поврћу, присуство различитих контаминаната у храни, концентрација одређених хемикалија у предметима опште употребе, карантински штетних организама у сјемену и садном материјалу, бројни параметри квалитета и друго.

На основу резултата анализа код свега један одсто испитиваних узорака, односно 19, утврђено је да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу забрањен увоз осам пошиљки хране, четири пошиљке играчака, три пошиљке материјала који долазе у контакст са храном и четири пошиљке пољопривредног репроматеријала.

За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском надзору приликом увоза, републички инспектори су присутни на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh