РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:06 07.08.2020

У првом полугодишту забрањен увоз 32 пошиљке у Републику Српску

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске су у првом полугодишту ове године у спољнотрговинском промету, приликом увоза извршиле преко 57.300 контрола различитих врста роба, од чега је 29.642 пошиљке хране, 5.117 пошиљки хране за животиње, 6.019 пошиљки течних нафтних горива, 8.616 пошиљки предмета опште употребе и хемикалија, те 7.936 пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу (сјеме, садни материјал, ђубрива...). По основу надзора у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћене су таксе у износу од преко 2.600.000 КМ.

За потребе лабораторијског испитивања квалитета, здравствене и микробиолошке исправности узета су 2.843 узорка, и то 1.890 узорака хране, 144 узорка хране за животиње, 83 узорка течних нафтних горива, 271 узорак предмета опште употребе и 455 узорка пољопривредног репроматеријала (сјеме, садни материјал, ђубрива...). Важно је нагласити да се пошиљке које се узоркују не пуштају у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа.

Лабораторијским анализама се захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа, као што је недозвољена количина пестицида у воћу и поврћу, присуство различитих контаминаната у храни, концентрација одређених хемикалија у предметима опште употребе, карантински штетних организама у сјемену и садном материјалу, бројни параметри квалитета и друго.

На основу резултата лабораторијских анализа код свега један одсто испитиваних узорака, односно 32, утврђено је да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу забрањен увоз 21 пошиљке хране, пет пошиљки играчака, три пошиљке посуђа и материјала који долазе у контакт са храном и три пошиљке сјеменског репроматеријала.

За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском надзору приликом увоза, републички инспектори су присутни на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh