РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:57 22.07.2019

У првом полугодишту забрањен увоз 33 пошиљке производа у Републику Српску

Надлежне инспекције Инспектората Републике Српске су у првом полугодишту ове године у спољнотрговинском промету, приликом увоза извршиле 58.378 контрола различитих врста роба, од чега је 32.408 пошиљки хране, 4.452 пошиљке хране за животиње, 5.338 пошиљки течних нафтних горива, 9.211 пошиљки предмета опште употребе и хемикалија, те 6.969 пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу (сјеме, садни материјал, ђубрива...). По основу надзора у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске уплаћене су таксе у укупном износу од 2.461.694 КМ.

За потребе лабораторијског испитивања квалитета, здравствене и микробиолошке исправности узето је 2.898 узорака, и то 1.884 узорка хране, 110 узорака хране за животиње, 87 узорака течних нафтних горива, 376 узорака предмета опште употребе и 441 узорак пољопривредног репроматеријала (сјеме, садни материјал, ђубрива...). Пошиљке које се узоркују не пуштају се у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа.

Лабораторијским анализама се захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа, као што је недозвољена количина пестицида у воћу и поврћу, присуство различитих контаминаната у храни, концентрација одређених хемикалија у предметима опште употребе, карантински штетних организама у сјемену и садном материјалу, бројни параметри квалитета и друго.

На основу резултата анализа код свега један одсто испитиваних узорака, односно 33 узорка, утврђено је да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу забрањен увоз 13 пошиљки хране, седам пошиљке играчака, шест пошиљки материјала који долазе у контакст са храном, једне пошиљке средстава за одржавање чистоће и шест пошиљки које подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу (сјеме пољопривредног биља, меркантилни кромпир...).

За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском надзору приликом увоза, републички инспектори су присутни на шест граничних прелаза и 14 царинских испостава у Републици Српској.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh