РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:41 03.12.2018

Уклоњено око 6.000 кубика отпада са заштитне мреже на акумулацији Бочац

"Хидроелектране на Врбасу" завршиле су уклањање око 6.000 кубика отпада са заштитне мреже на акумулацији Бочац, на ријеци Врбас између Мркоњић Града и општине Јајце, а у оквиру провођења корективних мјера наложених од стране републичког водног инспектора у претходном периоду. Акумулирани отпада највећим дијелом представља комунални отпад, а чине га платичне флаше, кесе и амбалажа, те дрвени отпад.

У раније извршеним контролама утврђено је да се отпад редовно прикупљао од стране овлаштене организације регистроване за те послове, међутим и поред редовног сакупљања исти је био стално присутан јер веће количине плутајуећег отпада континуирано дотичу ријеком Врбас.

С обзиром да је 2017. година била изузетно кишна, могућности уклањања плутајућег отпада биле су ограничене у односу на брзину доласка отпада из узводних општина, што је проузроковало депоновање великих количина плутајућег отпада и стварање великог притиска на мрежи. Ризик од пуцања мреже имао би штетне посљедице за све низводне кориснике вода, те је у законом предвиђеном року отпад уклоњен, прије повећаног водостаја и доласка нових количина отпада.

Због дјелимичног функционисања мреже за прикупљање плутајућег отпада на акумулацији Бочац, а цјенећи њен значај за све низводне кориснике вода водотока Врбас, Инспекторат Републике Српске иницирао је још у јулу састанак са представницима свих релевантних институција и привредних субјеката у циљу изналажења што ефикаснијег рјешења.

С обзиром да се акумулација Бочац налази на граници Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, те да већина отпада долази из општина које се налазе узводно, за ефикасно рјешавање овог проблема неопходно је да се укључе и надлежне институције Федерације Босне и Херцеговине.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh