РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

11:30 22.04.2015

Уручени скенери за потребе АПИФ-а

апиф_скенери_малаПредставници Министарства правде Републике Српске, Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услиге Републике Српске и Инспектората Републике Српске, одржали су 21. априла 2015. године састанак на којем је извршена примопредаја рачунарске опреме набављене у оквиру пројекта Унапређење инвестиционог окружења и институционално јачање - ИЦИС".

Набављено је седам скенера које је Инспекторат Републике Српске као Јединица за имплементацију ИЦИС пројекта набавио за потребе вођења регистра пословних субјеката за који је задужена Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске. Дио скенера ће се користити у судовима за скенирање и дигитализацију судске грађе о регистрацији привредних субјеката из прошлости у циљу формирања јединственог регистра пословних субјеката. Финансијска средства за набавку скенера нису била првобитно предвиђена Планом набавки ИЦИС пројекта, али је захваљујући иницијативи Инспектората добијена сагласност Свјетске банке за реалокацију постојећих средстава и издвајање једног дијела, управо за набавку поменутих скенера.

Регистар пословних субјеката има велики значај за Инспекторат Републике Српске, јер као такав у електронској форми представља базу субјеката контроле" и основу за ефективно и ефикасно планирање инспекцијских контрола. У склопу ИЦИС пројекта, као посебна компонента, предвиђено је и успостављање Информационог система за интероперабилност који ће управо омогућити повезивање регистара које воде институције јавне управе Републике Српске и електронску размјену података између њих.

Влада Републике Српске је Одлуком од 05.09.2012. године прихватила донацију Шведске агенције за међународни развој (СИДА), а у сврху реализације пројекта Унапређење инвестиционог окружења и институционално јачање - ИЦИС". Администратор гранта је Свјетска банка према чијим правилима и процедурама се врши набавка и финансијско управљање у пројекту. Пројекат се састоји од два дијела, од којих се први односи на ентитет Републику Српску и Брчко дистрикт БиХ, а други на ентитет Федерацију БиХ и заједничке институције Босне и Херцеговине. Сваки појединачни дио пројекта састоји се од сљедећих компоненти: успостављање система за размјену података и информација, реформа инспекција кроз унапређење квалитета рада инспекцијских органа и редизајнирање и поједностављивање процедура оснивања и гашења предузећа.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh