РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:48 12.12.2018

Узимање рачуна елементарни услов за заштиту властитих потрошачких права

Тржишна инспекција Републике Српске апелује на потрошаче да приликом куповине у предстојећим празничним данима, за које су посебно карактеристичне различите акције и снижења, обавезно узимају рачуне, а у циљу заштите властитих потрошачких права и сузбијања сиве економије.

Посједовање рачуна је једини начин да потрошачи остваре заштиту својих основних потрошачких права у случају недостатка на производу и његове рекламације. Уколико им трговац не изда рачун, потрошачи треба да га захтијевају.

Тржишна инспекција Републике Српске у редовном надзору контролише поштивање низа законских одредби којима се штите права потрошача, као што су издавање рачуна, истицање цијена, декларисање производа, посједовање гаранција, безбједност производа и друго. У овим контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно, те штити колективна права потрошача.

Такође, инспекција поступа и по свакој рекламацији потрошача која се односи на конкретан производ, услугу или неко његово право. За 11 мјесеци ове године по конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права републичка тржишна инспекција је извршила 194 контроле. У току самог вршења контроле 92 рекламације су уважене и ријешене на лицу мјеста, у 38 случајева рекламације су ријешене након наложених управних мјера, а четири поступка су још увијек у току. У четири случаја потрошачи су одустали од рекламације или иста није у надлежности тржишне инспекције. Такође, у 56 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане.

На основу наведеног можемо рећи да успјешно рјешавамо жалбе потрошача, а и да су сами потрошачи у последњим годинама значајно радили на властитој едукацији и информисању о својим правима. Захваљујући раду ресорног Министарства трговине и туризма Републике Српске на законском уређењу бројних потрошачких питања, раду контролних органа, те удружењима за заштиту права потрошача која су у Републици Српској изузетно активна и ангажована, остварени су значајни помаци и у свијести привредних субјеката о обавези поштивања права потрошача.

Инспекторат Републике Српске позива грађане да се обрате институцији у сваком случају када сматрају да су им права на било који начин ускраћена. Грађани могу и требају да заједно са контролним органима корективно дјелују на тржишту и да укажу привредним субјектима на пропусте у раду.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh