РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:07 02.07.2019

Узорци воде из Укрине упућени на анализу

Републички водни и републички еколошки инспектор су у суботу 29.06.2019. године одмах по добијању информације о акциденту на водотоку ријеке Укрине, изашли на лице мјеста како би се извршило хитно узорковање воде из водотока, а ради утврђивања узрока уочених промјена боје воде.

Ангажована је овлаштена лабораторија Еуро инспект Осјечани, чији техничари су у пратњи инспектора у суботу извршили узимање пет узорака воде који су достављени на лабораторијску анализу. Вријеме трајања самих анализа условљено је лабораторијским процедурама, а од чијих резултата ће зависити даље поступање. Надлежни републички инспектори континуирано прате стање на терену како би на лицу мјеста утврдили да ли су промјене и даље присутне.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh