РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

15:53 28.05.2019

Вода из "Водовода" Бања Лука одговара одредбама Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу

Због замућења које се појавило на водотоку ријеке Врбас, а за које се сумња да потиче од алги, Инспекторат Републике Српске у сарадњи са другим надлежним службама прати стање на терену и предузима превентивне мјере у циљу осигурања квалитета и исправности воде за пиће.

Према информацијама "Водовода" Бања Лука врши се перманетно праћење квалитета и здравствене исправности воде и до овог момента нису уочене било какве негативне промјене. Фреквенција узорковања воде, број узорака и врста параметара који се анализирају значајно су повећани из превентивних разлога, и на основу резултата "Водовода" Бања Лука сви анализирани параметри у води за пиће одговарају одредбама Правилника о здравственој исправности воде намијењене за људску потрошњу

У недјељу, 26.05.2019. године узет је узорак воде од стране Института за јавно здравство Републике Српске, који је достављен на анализу у Београд, а данас је извршено узорковање и од стране Института за воде из Бијељине. Такође, у срадњи Института за јавно здравство Републике Српске, "Водовода" Бања Лука и републичке инспекције за храну сутра ће се вршити ново узорковање воде из дистрибутивног система.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh