РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:52 09.11.2018

За девет мјесеци инспекција забранила увоз 28 пошиљки хране

Према подацима за девет мјесеци ове године надлежне инспекције Инспектората Републике Српске (фитосанитарна и инспекција за храну) су у спољнотрговинском промету приликом увоза извршиле 53.852 контроле пошиљки хране.

За потребе лабораторијског испитивања здравствене исправности и квалитета инспектори су узели 3.259 узорка хране. У складу са процијењеним ризиком од неправилности, којим се идентификују потенцијалне неправилности код различитих врста производа, анализама се захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа.

Посебна пажња инспектора усмјерена је на производе код којих је у претходним контролама утврђена нека неправилност, производе који су специфични за поједина годишња доба, за које у земљама региона постоје извјесни ризици или су утврђене неправилности и слично.

Након извршених анализа за 28 пошиљки хране забрањен је увоз и наложено уништавање или поврат добављачу, из разлога микробиолошке или хемијске неисправности, неодговарајућег квалитета, непотпуног или неадекватног декларисања.

Пропусти су утврђени код различитих производа као што су орашастих плодова из Мађарске, млијечни и кондиторски производи из Србије, дијететски производи из Словачке, пекарски производи из Хрватске, кафа из Словеније и друго.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh