РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09:25 23.04.2019

За прва три мјесеца потрошачи упутили 55 захтјева за заштиту потрошачких права

Републичка тржишна инспекција је за три мјесеца 2019. године по конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права, извршила 55 контрола. У 41 случају рекламација је уважена и ријешена на лицу мјеста, а четири су ријешене након наложених управних мјера. У шест случајева рекламација није била оправдана, док је једна достављена на поступање другом надлежном органу. За четри рекламације поступак је још у току.

Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, телекомуникационе и комуналне услуге.

Поступци који су вршени по рекламацијама, рјешавани су на различите начине. Трговци су потрошачима враћали новац или вршили замјену производа новим, али је било и случајева гдје су захтјеви потрошача били неоправдани.

Тржишна инспекција Републике Српске свакодневно у редовном надзору контролише да ли се привредни субјекти придржавају одредби прописа, као што су: издавање рачуна, обавеза истицање продајних цијена, декларисање производа, посједовање гаранције и техничког упутства, оглашавање производа и услуга и друго.

За прва три мјесеца ове године републичка тржишна инспекција је извршила преко 1.800 контрола, у којима су у циљу отклањања неправилности изречене 233 управне мјере и 343 прекршајна налога у вриједности од 206.300 КМ.

У овим контролама инспекција дјелује превентивно, те уколико уочи неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, налаже отклањање исте, те на тај начин спречава настанак повреде права потрошача. На овај начин се штите колективна права потрошача.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh