РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:19 28.08.2018

За седам мјесеци 120 рекламација потрошача

По конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права, републичка тржишна инспекција је за седам мјесеци 2018. године извршила 120 контроле. У 31 контроли утврђено је да рекламације потрошача нису биле оправдане. У 58 случајева рекламација је уважена и ријешена на лицу мјеста, а 28 је ријешено након наложених управних мјера. У једном случају потрошач је одустао од захтјева за контролу, док двије рекламације нису биле у надлежности овог органа.

Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, те комуналне услуге.

Републичка тржишна инспекција свакодневним надзором на терену контролише да ли трговци при обављању дјелатности омогућују потрошачима коришћење њихових права, у смислу издавања рачуна, декларисања производа, посједовања гаранције и техничког упутства, оглашавања производа и друго.

У овим контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно, те уколико уочи неправилности предузимањем корективних мјера налаже отклањање истих, те на тај начин спрјечава настанак повреде права потрошача. На овај начин се штите колективна права потрошача.

У односу на претходне године свјест потрошача о њиховим правима сваким даном расте, а можемо рећи да је видан и напредак у понашању трговаца. Све чешће се сусрећемо са ситуацијама да се жалбе потрошача рјешавају договором и компромисом, без потребе предузимања репресивних и казнених мјера од стране инспекције.

Едукован потрошач је најбоље заштићен потрошач и у том смислу подржавамо рад удружења за заштиту права потрошача, са којима имамо изврсну сарадњу на обострано задовољство.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.

Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh