РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:57 26.10.2020

Забрана рада за још 11 угоститељских објеката због кршења епидемиолошких мјера

У оквиру појачане контроле поштовања мјера заштите од епидемије у заједници и радним срединама, надлежни инспектори су у протеклих седам дана изрекли мјеру забране рада у трајању од седам дана за још 11 угоститељских објеката у Републици Српској, јер је утврђено да се нису придржавали заштитних мјера у циљу спречавања и сузбијања заразних болести.

Протекле седмице републички инспектори су у сарадњи са инспекторима јединица локалне самоуправе извршили 2.505 инспекцијских контрола у којима су у 34 случаја субјекти затечени у прекршају, те су им изречене и казне у износу од 41.000 КМ.

У оквиру провођења наведених мјера, за нешто више од четири мјесеца, извршено је преко 20.000 инспекцијских контрола у којима изречене казне у износу од 320.000 КМ и 22 забране рада на период од седам дана.

Због погоршања епидемиолошке ситуације у Републици Српској инспекцијски органи су интензивирали надзор на терену, те субјекти могу очекивати учесталије доласке инспектора на дневном нивоу, а све у циљу досљедног провођења прописаних мјера и заштите здравља становништва.

Циљ инспекције није кажњавање већ обезбјеђивање примјене прописа, а у тренутној ситуацији и заштите здравља и живота грађана, привредних активности, економије и очување болничких капацитета.

Неодговорно понашање и несавјесни појединци који угрожавају здравље грађана биће строго санкционисани, те апелујемо на пословне субјекте да се не излажу ризику од изрицања мјере забране рада.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh