РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

10:09 08.04.2019

Забрањен увоз 1.188 комада небезбједних играчака из Кине

Републичка здравствена инспекција забранила је увоз двије пошиљке играчака поријеклом из Кине у количини од 1.188 комада, јер је анализом утврђено да исте нису безбједне за употребу.

У поступку надзора над увозом предмета опште употребе, извршен је преглед пошиљки и узорковање за потребе лабораторијског испитивања безбједности производа. Након анализа извршених у ЈЗУ Институт за јавно здравство, Бања Лука у једном узорку утврђен је повећан садржај фталата изнад допуштених количина, а у другом лако извлачење влакана играчке приликом потезања.

Утврђене неправилности представљају здравствени ризик за дјечију популацију којој је производ намијењен, те је Рјешењем инспектора забрањен увоз пошиљки и наложено њихово враћање пошиљаоцу или уништавање.

Играчке се сврставају у предмете опште употребе и њихова контрола се врши, како приликом увоза у Републику Српску, тако и у унутрашњем промету. Анализама ових производа испитују се бројни параметри здравствене исправности и квалитета који су карактеристични за дјечије играчаке, као што су садржај ситних дијелова, садржај фталата, отпуштање боја, извлачење нити и косе, оштри дијелови који могу изазвати повреде дјеце, непријатан мирис играчака и друго.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh