РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:24 23.08.2019

Забрањен увоз 20 тона свјежег краставца

Фитосанитарна инспекција Републике Српске је у оквиру редовног прегледа пошиљки хране биљног поријекла при увозу, забранила увоз пошиљке свјежег краставца корнишона поријеклом из Србије, у количини од 20.080 килограма, због утврђеног повећаног присуства пестицида.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране "Института за воде", Бијељина, у анализираном узорку утврђено је повећано присуство пестицида изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријкала.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у акредитованој лабораторији "Градског завода за јавно здравље" Београд, којом је поново потврђено повећано присуство пестицида, на основу чега је донесено Рјешење којим је наложено враћање спорне пошиљке пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh