РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:28 25.06.2019

Забрањен увоз 21,7 тона меркантилног кромпира

Републичка фитосанитарна инспекција је у оквиру редовног прегледа пошиљки у спољнотрговинском промету, забранила увоз пошиљке меркантилног кромпира пошиљаоца из Србије у количини од 21.760 килограма, јер је код исте утврђено присуство штетног организма.

Приликом прегледа пошиљке у циљу утврђивања присуства карантинских нематода, а на основу процјене ризика, извршено је узорковање за лабораторијску анализу, којом је потврђено присуство карантинског организма цистолике нематоде. Решењем фитосанитарног инспектора забрањен је увоз пошиљке кромпира и наређен њен поврат пошиљаоцу.

Инспектори су нешто прије мјесец дана такође забранили увоз 23,5 тона меркантилног кромпира поријеклом из Грчке, јер је утврђено присуство истог штетног организма.

Квалитет сјемена пољопривредног биља, садног материјала, ђубрива и другог пољопривредног репроматеријала је основни предуслов за постизање високих и квалитетних приноса, због чега инспекција врши континуиран надзор над његовим прометом како приликом увоза, тако и у унутрашњем промету. Сходно томе Републичка фитосанитарна инспекција континуирано врши контроле те на тај начин обезбиједити снажну подршку домаћој пољопривредној производњи

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh