РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

12:48 28.10.2019

Забрањен увоз 21 тоне мандарина поријеклом из Турске

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, забранила увоз пошиљке мандарина поријеклом из Турске у количини од 21 тону, јер је утврђено присуство пестицида изнад прописаног максималног нивоа.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране "Института за воде", Бијељина, у анализираном узорку мандарине утврђено је повећано присуство пестицида Фенвалерат, изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријкала.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у "Градском заводу за јавно здравље" Београд, а којом је потврђена прва анализа, на основу чега је донешено Рјешење којим је забрањен увоз спорне пошиаке, наложено враћање пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh