РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

13:35 21.10.2019

Забрањен увоз 24,5 тона минералног ђубрива

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног инспекцијског прегледа пошиљки при увозу, забранила увоз пошиљке минералног ђубрива поријеклом из Италије у количини од 24,5 тона јер је утврђено да исто не испуњава прописане параметре квалитета.

У оквиру прегледа пошљке, за потребе лабораторијског испитивања извршено је узорковање ђубрива, а на основу резултата анализе извршене у ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, утврђено је да исто не одговара декларисаној формулацији због смањеног садржаја калијума растворљивог у води. Због утврђених недостатака рјешењем фитосанитарног инспектора забрањен је увоз спорне пошиљке.

Важно нагласити да фитосанитарна инспекција приликом увоза пошиљки пољопривредног репроматеријала у Републику Српску, врши континуирану контролу квалитета и исправности материјала, а све у циљу заштите домаће пољопривредне производње.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh