РЕПУБЛИКА СРПСКА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

14:42 29.03.2019

Забрањен увоз 269 литара воћне ракије

Републичка инспекција за храну током редовне контроле при увозу, забранила је увоз и наредила поврат или уништавање пошиљке алкохолних пића, воћне ракије од кајсије, у количини од 269 литара поријеклом из Србије.

Приликом прегледа пошиљке приспјеле на гранични прелаз, надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради утврђивање квалитета. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске утврђено је да вриједност садржаја метанола није у граници референтне вриједности према Правилнику о дефинисању, описивању, презентовању, означавању и заштити географских ознака јаких алкохолних пића.

Лабораторијским испитивањем утврђен је садржај метанола од 15,7, а референтна вриједност је 12 грама по литру.

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Инспекторат Републике Српске донио је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама из надлежности Инспектората Републике Српске.


Да би остварио право приступа информацијама, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Инспекторату Републике Српске на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром

Контакт

Република Српска
Републичка управа за инспекцијске послове
Инспекторат Републике Српске
78000 Бања Лука
Трг Републике Српске 8
Тел: +387 51 334 627
Факс: +387 51 307 955
Email: uprava@inspektorat.vladars.net

Nazad na vrh